Pasteurellose

Pasteurellose is één van de meest voorkomende en meest verspreide ziekten bij konijnen. Het wordt veroorzaakt door de bacterie Pasteurella multocida die zich huisvest  in de luchtwegen van, veelal slecht gehuisveste, konijnen. Deze bacterie draagt het konijn voortdurend bij zich in zijn lichaam.

Het konijn wordt pas ziek als het afweersysteem is verzwakt. Bijvoorbeeld door verkeerde voeding, slechte leefomstandigheden, stress, andere ziekten of langdurige blootstelling aan erge hitte of kou.

Symptomen
Het meest voorkomende en goed herkenbare symptoom is een situatie die “snot” wordt genoemd; niezen, een natte neus en vieze voorpootjes van het steeds schoonmaken van de uitvloeiing die zich op/rond de neus ophoopt.

De neus en ogen kunnen ontstoken raken, wat zich zal uiten in een traanoog, vieze neus, hoesten, spijsverteringsstoornissen, longontsteking en vermagering. Als de ontsteking opklimt richting het middenoor/evenwichtsorgaan kunnen er ook “draainekken” voorkomen (ook wel torticollis genoemd), waarbij het hoofd van het konijn letterlijk opzij staat.

Ernstige bloedvergiftiging (ziekte die zich door het bloed verspreidt[L2] ), longontsteking, huidontstekingen, pusophoping, melkklierontsteking, baarmoederontsteking, ontsteking van één of beide zaadballen, abcessen in de geslachtsorganen, onvruchtbaarheid veroorzaakt door Pasteurella, kunnen tot de dood leiden. [L3] Overige symptomen van Pasteurella zijn abcessen en zweren, evenals kapotte hakgewrichten (sorehocks).

 

Behandeling
Pasteurella kan worden bestreden door gebruik van een geschikt antibioticum voor een langere periode. Omdat konijnen een grote darmgevoeligheid hebben, kunnen slechts een beperkt aantal antibiotica op konijnen worden toegepast.Om de infectie onder controle te krijgen moet het antibioticum vier tot zes weken (soms zelfs langer) worden toegediend. Zieke dieren moeten bij andere vandaan gehaald worden, omdat Pasteurella zeer besmettelijk is.

Snot kan ook door andere bacteriën als ook door virussen worden veroorzaakt. Een dierenarts zal vast moeten stellen of het om een besmettelijk virus of besmettelijke bacterie gaat. Oorzaken van snot bij konijnen kunnen zijn dat deze zich in slecht geventileerde ruimten bevinden, stoffig hooi hebben of in een ruimte verblijven waar wordt gerookt. Rook daarom niet in de buurt van uw konijn!