Gebitsproblemen

De tanden en kiezen van konijnen groeien hun hele leven lang door.  Konijnen slijten hun tanden af door veel te kauwen op voedsel, met name een goede kwaliteit hooi en door te knagen aan takjes. Wilgentakjes zijn het meest geschikt, aangezien dit hout niet versplintert.

Als het gebit afwijkend staat, slijt het ook onregelmatig wat kan leiden tot zogeheten haakvorming aan de kiezen en tot “olifantstanden” bij de voortanden. Als de snijtanden niet helemaal recht staan, komen ze niet tegen elkaar en kunnen ze niet goed afslijten. Zo worden ze te lang.

Haakvorming

Mogelijke oorzaken zijn:

 • Erfelijk: in dit geval kan de aandoening zich al op een leeftijd van 8-10 weken openbaren, maar soms kan het 12-18 maanden duren.
 • Tekort aan calcium; een tekort in de voeding leidt tot het afbreken van bot rond de tanden, waardoor ze los in de kaak komen te zitten.
 • Beschadiging aan de tanden; door het knippen van voortanden, knagen aan kooionderdelen of een ongeluk.
 • Fractuur (breuk) van de kaak.
 • Infectie aan de tandwortels
 • Tumoren

Olifantstanden

Een veelvoorkomend probleem bij konijnen zijn de zogenaamde “olifantstanden”. Dit is een afwijkende groei van de snijtanden. Als konijnen niet voldoende te knagen hebben, krijgen ze zeer lange tanden, waardoor ze hun bek niet dicht kunnen doen en ook niet kunnen eten. De dieren zullen daardoor verhongeren.

Knippen en vijlen van de olifantstanden heeft alleen zin als de tanden in de juiste richting staan. Alleen dan kunnen ze op natuurlijke wijze worden afgeslepen. Het knippen (in plaats van vijlen) van de tanden is niet zonder gevaar. De tanden kunnen splijten of barsten en zo ontstekingen en abcesvorming veroorzaken.

Een andere mogelijkheid is om de tanden van het konijn door een dierenarts te laten verwijderen. U moet er dan wel rekening mee houden dat voedsel voortaan in kleine hapklare brokken moet worden aangeboden.

Heeft mijn konijn gebitsproblemen?

Scheve voortanden herkent u aan:

 •  slecht eten (anorexie)
 • weinig vachtonderhoud
 • geen ochtendontlasting eten (coprofagie)
 • bovensnijtanden die doorgroeien tot in het gehemelte en ondertanden die helemaal uit de mond steken

Doorgegroeide kiezen herkent u aan:

 • kwijlen
 • slechter eten
 • eventueel abcesvorming in de kaak